Jutjats de Sabadell Jutjats de Sabadell

Qui som

El nostre Despatx va ser fundat l'any 1998 i des dels seus inicis s'ha caracteritzat per la responsabilitat i l´eficàcia en l'exercici de la representació conferida pels nostres clients, conscients de ser el seu vincle més directe amb l'administració de justícia.

Procedientes del món de l'advocacia, coneixem per pròpia experiència la importància d'una gestió àgil i de la iniciativa pròpia en l'impuls dels tràmits processals. Amb aquesta finalitat oferim una activa tasca de gestió davant les oficines judicials, imprescindible per mantenir al lletrat sempre informat de l'estat de les actuacions.

Atenent  l'ús creixent de les eines telemàtiques per part de l'administració de justícia, disposem de l'última tecnologia tant per a la presentació i recepció d'escrits, com per a la seva digitalització, permetent l´immediat accés a qualsevol document que hi hagi als procediments en què estem compareguts.

El nostre Despatx es troba situat a escassos vint metres de l'edifici dels Jutjats de Sabadell, la qual cosa ens permet oferir un òptim servei en quant a la recepció i presentació dels escrits de termini urgents.

Així mateix comptem amb servei permanent de porteria, que facilita la recepció de documents fora de l'horari d'oficina, així com un servei personal de repartiment diari als bufets de Barcelona, garantint la seguretat i l´immediatesa dels trasllats de documentació.

 

Carmen Gros Díaz, col · legiada 625 l'Il · ltre. Col · legi de Procuradors de Barcelona, en exercici des de l'any 1998. Llicenciada en dret, anteriorment havia exercit l'advocacia com a membre del Ilstre. Col · legi d'Advocats de Sabadell.

 

 

 

 

 

 

Sonia Anaya Jiménez, oficial habilitada per l'Il · ltre. Col · legi de Procuradors de Barcelona, amb més de deu anys d'experiència en la gestió processal d'assumptes judicials en els Tribunals de Sabadell i Cerdanyola del Vallès